Aktualności Aktualności

Ćwiczenia pożarowe w leśnictwie Przewóz

13 października br. w leśnictwie Przewóz odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Miały one na celu sprawdzenie gotowości oraz przećwiczenie elementów niezbędnych w celu sprawnego gaszenia pożarów na terenach leśnych.

Pożar w dwóch lokalizacjach według scenariusza nastąpił w wyniku działalności podpalacza poszukiwanego przez policję. W trakcie ćwiczeń weryfikowano sprawność i procedury działania w takiej sytuacji oraz zdolność poruszania się jednostek gaśniczych po drogach leśnych zatarasowanych powalonymi drzewami. Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo obszarów leśnych, dokonano symulacji większego pożaru. W trakcie akcji wykorzystywany był punkt czerpania wody utworzony
i utrzymywany przez Nadleśnictwo Kartuzy.

Założenia przedsięwzięcia pozwoliły również na przećwiczenie udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w takich sytuacjach. W tym celu ustawiono namiot pneumatyczny – punkt medyczny.

W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Sierakowic, Skrzeszewa, Chmielna, Miechucina, Pomieczyna, Reskowa, Borzestowa, Somonina, Szymbarku, Przodkowa oraz Zawor i Korzyczkowa ( z tych 2 OSP na miejscu działały również łodzie ratunkowe), Komenda Powiatowa Policji z Kartuz, jak również pracownicy Służby Leśnej oraz Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kartuzach.