Lista aktualności Lista aktualności

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z poz. Poz. 2019), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania :

  1. Zarządzenie nr 20/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 06.12.2019 roku, w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy (znak sprawy: SA1.771.1.2019).
  2. Zarządzenie nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 06.12.2019 roku, w sprawie wprowadzenia Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Kartuzy (znak sprawy: SA1.771.2.2019).