Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 – rok funkcjonowania specjalistycznej szafy do podsuszania nasion Nadleśnictwa Kartuzy.

Rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.  Dla leśniczego szkółkarza   zdrowie roślin jest istotą działania. Począwszy od zbioru nasion  poprzez  produkcję młodych drzewek to  kondycja roślin stanowi główny temat do rozważań i działań. 

Dla produkcji szkółkarskiej  ważne jest  prawidłowe planowanie  i reagowanie na potrzeby poszczególnych jednostek szczególnie tych dotkniętych powierzchniowymi szkodami od  wiatru z 2017 roku. Powrót lasu na tereny po klęskowe są priorytetem dla Lasów Państwowych zarówno na gruntach będących pod ich zarządem jak i innych własności.

Istnieją dwa filary powrotu drzew na powierzchnie nie tylko klęskowe, ale i każde inne - odnowienia naturalne jako priorytet  - samosiew z dojrzałych drzew w lesie oraz  odnowienie sztuczne jako wspomożenie tych procesów - wyprodukowanie na szkółce leśnej młodych zdrowych sadzonek i posadzenie ich tam gdzie przyroda musiała by  przez długie lata „pracować”  nad tym aby znowu szumiał  las. Problem jest taki, że nie wszystkie gatunki drzew obradzają co roku w pożądanych ilościach.

I tu powstaje pytanie  - jak przechowywać nasiona buka, żeby na dłużej ich wystarczyło?

Okazuje się, że ważny jest cały proces od pozyskania nasion poprzez przygotowanie do przechowania, samego przechowania do wybudzenia z „letargu”  i do przysposobienia do wysiewu  oraz osiągniecia sukcesu w postaci  siewek buka, apotem sadzonek.  Na podstawie wieloletnich badań naukowych i doświadczeń szkółkarzy praktyków istotny jest termin i miejsce zbioru, sposób dostarczenia nasion z lasu, ich oczyszczenie, doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności w określonej temperaturze oraz sam czas podsuszania. A potem „tylko” odpowiednie zapakowanie do specjalnych pojemników i zamrożenie w danym zakresie temperaturowym  w lodówce. A to jeszcze nie koniec bo procedura przygotowania do wysiania jest równie skomplikowana. I po co tak się męczyć? Ponieważ buk nie obradza obficie co roku a raz na kilka lat ( literatura podaje, że obficie raz na 7-8 lat).  Na czas słabszego urodzaju lub jego braku można przechować nasiona przez kilka lat produkować  sadzonki potrzebne w lesie.

Co grozi nasionom i młodym drzewkom na naszych szkółkach i jak się przed tym  bronić?

  Czynników zagrażających jest bardzo wiele - na szkółkach leśnych mogą się pojawić grzyby patogeniczne, szkodliwe owady, czynniki osłabiające np. susze, przymrozki  i wiele innych.  Trzeba mieć ogromną wiedzę o tym jak niekorzystne zjawiska przewidywać, zapobiegać, monitorować, gdzie otrzymać wsparcie merytoryczne i wreszcie jak i czym zwalczać i rejestrować skutki działania. Dużym wsparciem jest pomoc Zespołu Ochrony lasu W Gdańsku gdzie fachowcy z wielu dziedzin przyrodniczych takich jak chociażby mykologia ( nauka o grzybach) entomologia ( nauka o owadach) itd.

Po co ta szafa  czyli – jak nowoczesna technika pomoże nam z powrotem lasu  na tereny po klęsce   wichury z 2017 roku?

Niezwykle silne wiatry wywalające drzewa, które nawiedziły nas w sierpniu 2017 roku pokazały jak człowiek wobec siły natury jest bezbronny. W ciągu kilkudziesięciu minut na wielkich przestrzeniach las został zniszczony. Po uporządkowaniu wielu milionów metrów sześciennych drewna przyszedł czas na powrót lasu na swoje miejsce.   

Nadleśnictwo Kartuzy zakupiło w 2019 roku specjalistyczną szafę do podsuszania nasion. Jest to jedyny takiej klasy sprzęt w  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. O tym po co taka maszyna jest potrzebna  doskonale wie leśniczy szkółkarz Jacek Richert  z Nadleśnictwa Kartuzy.

Idealny czas na zakup to właśnie 2019 rok ponieważ jesienią potwierdziły się przewidywania z wiosny o dobrym roku nasiennym dla buka. Ponieważ nasiona  buka dobrze obradzają raz na kilka „dużych” lat, to żeby zapotrzebowanie na sadzonki zaspokajać na bieżąco trzeba nasiona przechować. A nie jest to proste ponieważ potrzebne są do tego specyficzne warunki. Między innymi ważne jest wstępne podsuszanie dopiero co zebranych nasion, do którego służy właśnie szafa. Nie jest to zwykła szafa bo połączona z komputerem, gdzie ustawia się żądane i niezbędne parametry temperaturowe wilgotnościowe oraz czasowe. W środku są wiatraki, które rozprowadzają powietrze do zbiorników w których leża nasiona. Zamontowane czujnik informują o przebiegu zachodzących procesów. Dopiero tak przygotowane nasiona trafiają w specjalnych pojemnikach do mroźni i mogą być wykorzystane przez kilka lat. Oczywiście znowu należy je odpowiednio przygotować w dość skomplikowanej, ale dobrze znanej procedurze. Wydajność tego sprzętu umożliwia korzystanie przez inne nadleśnictwa.

W 2020 roku przez szafę przeszło ponad 5 ton nasion, z których zostanie wyprodukowanych  wciągu kilku lat co najmniej 8 mln sadzonek co umożliwi obsadzenie powierzchni grubo powyżej 1300 ha!

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!