Lista aktualności Lista aktualności

Submisja Drewna Cennego 9 luty - 5 marca

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zaprasza na IV Submisję Drewna Cennego. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Starogard w dniu 4 marca br. o godz. 9.30, natomiast w dniu 5 marca o godz. 11.00 nastąpi ogłoszenie wyników.

Na placu ekspozycyjnym w Nadleśnictwie Starogard zostanie wystawione ok. 847 m3 surowca wielkowymiarowego, tj.: W DB – 776 m3, W BK  - 66 m3, W JS – 9 m3, W JW – 3 m3, W WZ – 1 m3 .

Regulamin submisji, lokalizacja placu i specyfika zgromadzonego drewna zostanie zawarta w katalogu, który dostępny będzie od dnia 22 lutego 2021 r. w biurach: RDLP w Gdańsku i Nadleśnictwa Starogard.

Do oględzin surowca na gruncie zapraszamy od 22 lutego do 3 marca 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Wszelkich informacji dotyczących organizowanej submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku e - mail: marketing@gdansk.lasy.gov.pl  tel. +48 58 321 22 72.

 

Do pobrania:

KATALOG IV Submisji Drewna Cennego

Rozstrzygnięcie IV Submisji Drewna Cennego

 

Regional Directorate of State Forests in Gdansk is pleased to invite for 4th Auction of Valuable Wood. Opening of the offers will take place in Starogard Forest District on 4th of March, while results will be published on 5th of March.

 

On the exposition area in Starogard Forest District we have collected most valuable roundwood of such species as: Oak  (776 m3), Beech (66 m3), Ash (9 m3), Sycamore (3 m3) and Elm (1 m3).

Terms and conditions of the Auction, exact location of the exposition area and the technical specification of logs will be published on 22nd of February in the offices of Regional Directorate in Gdansk and Starogard Forest District.

Wood will be available for viewers from 22nd of February until 3th of March.

Additional information regarding the Auction shall be provided by workers of Department of Wood Management in Regional Directorate of State Forests in Gdansk under the following telephone number: +48 58 321 22 72 or e-mail: marketing@gdansk.lasy.gov.pl