Asset Publisher Asset Publisher

150 lat Nadleśnictwa Kartuzy w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

1868 rok przyniósł znaczące zmiany podziałów leśnych w ówczesnej gdańskiej rejencji, bowiem z fragmentów obszarów Nadleśnictwa Mirachowo i Nadleśnictwa Jodłowno utworzono Nadleśnictwo Kartuzy przypisując mu prawie 8 tysięcy hektarów lasów. Taki jest początek trwającej już 150 lat historii kartuskiego nadleśnictwa, w dwóch trzecich „pisanej ręką” Polaków.

20 września 2018  roku, dzień obchodów jubileuszu 150 lat istnienia Nadleśnictwa Kartuzy,  stał się okazją do spotkania się leśników kartuskich z Bracią Leśną oraz współpracującymi organizacjami i osobami. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiej Obajtek wraz z zastępcami, władze samorządowe na czele ze Starostą Kartuskim Janiną Kwiecień oraz Burmistrzem Kartuz i wójtami gmin, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji oraz organizacji związanych z leśnictwem, ochroną przyrody i środowiska, historią, kulturą i tradycją. Licznie zgromadzili się również leśnicy gdańscy,
a wśród nich emerytowani i obecni pracownicy Nadleśnictwa Kartuzy. Oczywiście nie zabrakło byłych kartuskich nadleśniczych, a z zaproszeń skorzystały również rodziny nieżyjących już nadleśniczych – Sobiesława Mościckiego, Józefa Kucińskiego oraz Kazimierza Horskiego.

Rozpoczynając uroczystość, gospodarz terenu nadleśniczy Michał Majewski w okolicznościowym referacie nakreślił historię nadleśnictwa, przypominając między innymi osoby miejscowych leśników, którzy ponieśli najwyższą ofiarę dla dobra Ojczyzny. Zaznaczył, że miarą patriotyzmu leśników w dzisiejszych czasach jest dbanie o polskie lasy. Wskazując na zmieniające się realia prowadzenia gospodarki leśnej zapewnił, że nadleśnictwo jest w stanie sprostać coraz to nowym wyzwaniom. Podziękował również obecnym i byłym pracownikom za efektywną pracę na rzecz miejscowych lasów i lokalnego społeczeństwa. W szczególny sposób uhonorował byłych nadleśniczych i wieloletnich pracowników nadleśnictwa. Symboliczne podziękowania zostały złożone również obecnemu oraz byłym dyrektorom RDLP w Gdańsku, a także współpracującym instytucjom i organizacjom.

 W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor RDLP podkreślił znakomitą pracę leśników zarówno w przeszłości jak i w dzisiejszych czasach. Wskazał na sprawność organizacji podczas usuwania skutków ubiegłorocznej nawałnicy mówiąc o tym, że wspólny wysiłek leśników, przedsiębiorców leśnych i sektora drzewnego przyniósł dobry efekt. Przypomniał o dużym znaczeniu współpracy lasów z samorządami, wskazując, to iż Lasy Państwowe chętnie pomagają w inwestycjach samorządowych. Przypomniał o istotnym znaczeniu drewna w życiu człowieka i konieczności przeciwstawiania się głosom negatywnie oceniających wykorzystanie drewna oraz wycinkę drzew. Zapewnił także, że leśnicy zawsze będą działać na rzecz społeczeństwa Polskiego, ojczystej przyrody i gospodarki narodowej.

Wiele ciepłych słów, życzeń i podziękowań w kierunku kartuskich leśników padło podczas wystąpień zaproszonych gości.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do prezentacji okolicznościowego wydawnictwa. Autorem tej publikacji jest Elżbieta Gostkowska – do niedawna kartuski nadleśniczy, która premierę książki „150 lat Nadleśnictwa Kartuzy” opatrzyła kilkoma własnymi słowami.

 Doniosłym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy prowadzącej do Nadleśnictwa Kartuzy. Dzięki pomysłowi Elżbiety Gostkowskiej i przychylności Gminy Kartuzy, ta bezimienna do tej pory droga, zyskała miano przedwojennego kartuskiego nadleśniczego Sobiesława Mościckiego. Odsłonięcia tablicy dokonali Dyrektor RDLP w Gdańsku, Starosta Kartuski, Burmistrz Kartuz, pani Gostkowska, wnuk patrona ulicy – Kornel Dramiński oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy. Odsłonięcie poprzedzone zostało referatem przybliżającym sylwetkę nadleśniczego Mościckiego wygłoszonym przez inżyniera nadzoru Jarosława Pawlikowskiego.

Warto w tym momencie przypomnieć, że Sobiesław Mościcki był nadleśniczym w Nadleśnictwie Kartuzy w latach 1931 -1939. W trakcie kampanii wrześniowej, jako oficer Wojska Polskiego, dostał się do sowieckiej niewoli. Został zamordowany  wiosną 1940 roku przez sowietów w piwnicy w  Charkowie strzałem w tył głowy. Jest to niezwykły przykład człowieka, który już jako młody chłopiec poświęcił się służbie Polsce, najpierw walcząc o odzyskanie przez nią niepodległości, a później walcząc i ginąc w jej obronie. Przy siedzibie Nadleśnictwa Kartuzy znajduje się posadzony w 2014 roku Katyński Dąb Pamięci kpt. inż. Sobiesława Marii Mościckiego. Pod pamiątkowym kamieniem towarzyszącym dębowi hołd oraz okolicznościową wiązankę złożyli leśnicy wraz z samorządowcami. Nadleśniczemu Mościckiemu cześć oddali również przedstawiciele gdańskiej i gdyńskiej Rodziny Katyńskiej składając kwiaty. Pod przewodnictwem ks. Kanonika Ryszarda Różyckiego odmówiono także modlitwę za zmarłych leśników.

Dla upamiętnienia jubileuszu w sąsiadującym z nadleśnictwem ogrodzie posadzono buka – króla kartuskich lasów. Czynności tej dokonali byli i obecny kartuscy nadleśniczowie pod przewodnictwem Dyrektora RDLP w Gdańsku. Pod bukiem umieszczono kapsułę czasu z listem do przyszłych pokoleń oraz jubileuszowym wydawnictwem.

Uroczystość 150-lecia Nadleśnictwa Kartuzy została uświetniona oprawą muzyczną w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych pod kierownictwem Mirosława Pałczyńskiego, działającej przy Technikum Leśnym w  Tucholi.

 

 

Wszystkim przybyłym na uroczystość kartuscy leśnicy

                                        serdecznie dziękują.