Asset Publisher Asset Publisher

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.), oraz  Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, wprowadza się do stosowania :

  1. Zarządzenie nr 18/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 29.06.2021 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy (znak sprawy: S.771.3.2021).
  2. Zarządzenie nr 19/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 29.06.2021 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Kartuzy (znak sprawy: S.771.4.2021).
  3. Zarządzenie nr 22/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 30.06.2023 roku w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy : S.771.8.2023)