Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests)

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a Lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b Lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (dane do użytku wewnętrznego)

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Ekosystemy skarajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy gleboochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadlesnictwie Kartuzy - plik do pobrania

3. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Kartuzy

kategoria 1.1 obszary chronione: mapa i wykaz adresów leśnych

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego. W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych proszę kierować do właściwego terytorialnie Dyrektora RDOŚ.

kategoria 3.1. ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalnie z punktu widzenia gospodarki lesnej mapa i wykaz adresów leśnych

kategoria 3.2. ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiace ważne obszary gospodarki leśnej mapa  i wykaz adresów leśnych

kategoria 4.1 lasy wodochronne  mapa i wykaz adresów leśnych

kategoria 4.2 lasy glebochronne:  mapa i wykaz adresów leśnych

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności: mapa i wykaz adresów leśnych

 

Informacji dotyczących adresów leśnych ( z wyjątkiem kategorii 2 i 3 tu pytania prosimy kierować do RDLP w Gdańsku) udziela:

Bogumiła Pluto-Prądzyńska tel. (58) 685 29 37 e-mail: bogumila.pradzynska@gdansk.lasy.gov.pl

4. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Kartuzy.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do pani Bogumiła Pluto-Prądzyńska, tel. (58) 685 29 37 lub e-mail: bbogumila.pradzynska@gdansk.lasy.gov.pl