Asset Publisher Asset Publisher

Dołącz do leśników kartuskich- posadziliśmy las.

13 kwietnia 150 osób błyskawicznie, ale precyzyjnie posadziło ponad hektar lasu w Leśnictwie Bącka Huta. We wspólnym sadzeniu lasu brali udział;  Harcerki z  1 Kartuskiej Drużyny Harcerek „Ostoja” im. Bł. Anieli Salawy,  dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych w Szopie, Mirachowie, Brodnicy Górnej. Wspomogli nas także przedstawiciele; parlamentarzystów naszego regionu, władz samorządowych,  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Towarzystwa Miłośników Kartuz, Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Straży Pożarnej w tym druhny i druhowie  z OSP Mirachowo, myśliwych z  Koła „Słonka”, Zrzeszenia Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni oraz wszyscy chętni, którzy znaleźli czas na taką aktywność.

O roli przyrodniczej, gospodarczej i kulturowej lasu opowiedział  Bartłomiej Obajtek kierujący Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowej w Gdańsku. Przypomniał między innymi, że od 1945 roku lasów w Polsce przybywa zarówno powierzchniowo jak i masowo. Zaznaczył również, że ekosystemy związane z lasem to nie tylko miejsce występowania wielu gatunków różnych organizmów. To właśnie lasy odpowiadają za podtrzymywanie życia na ziemi redukując i magazynując CO2. To magazynowanie odbywa się również w produktach drewnianych stanowiących materiał doskonały, których zastosowań obecnie można liczyć w tysiącach. O wpływie lasu i drewna na zdrowie czy życie duchowe, kulturowe ludzi nie trzeba było przekonywać.

Po krótkim wprowadzeniu całe zgromadzenie ruszyło sadzić las. Tego dnia, tylko w tym miejscu pojawiło się blisko 12 tysięcy sadzonek sosny. O wrażeniach z  tego wydarzania można było jeszcze pogadać przy ognisku w stacji turystycznej przy Leśniczówce w Mirachowie.

Leśnicy kartuscy dziękują za wspólnie spędzony mile i pożytecznie czas i zapraszamy na następna wspólną akcję #sadziMY.  O tym wkrótce.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!