Asset Publisher Asset Publisher

Jodły w Nadleśnictwie Kartuzy będzie więcej

    Jodła pospolita jest rodzimym gatunkiem naszych lasów o pięknym pokroju, budująca drzewostany wielopiętrowe. Kojarzona głownie z południem Polski gdzie tworzy lite jednogatukowe drzewostany o imponujących dymensjach. Ostatnie obserwacje intensywnych procesów naturalnego odnowienia jodły w naszych lasach oraz dobra kondycja dojrzałych osobników, pozwala wysnuć przypuszczenie o występujących tutaj dobrych warunkach klimatycznych dla rozwoju tego gatunku. Dlatego w grudniu ubiegłego roku na terenie Nadleśnictwa Kartuzy miało miejsce interesujące szkolenie hodowlane pod tytułem „Intensywność cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach jodłowych”. Jako prelegenta zaproszono pracownika Nadleśnictwa Zagdańsk, leśniczego leśnictwa Adamów Roberta Jarosa, który od wielu lat zajmuje się hodowlą jodły. Po krótkim teoretycznym wykładzie jak gospodarować jodłą by wyhodować zdrowe drzewostany, dyskusje przenieśliśmy w teren, gdzie omówiliśmy trzy drzewostany jodłowe w różnych fazach rozwojowych. Przybyły gość z Zagdańska był pod wrażeniem zdrowotności i jakości naszych odnowień jodłowych. Jego uwagi utrwaliły nas w przekonaniu o potrzebie zwiększenia udziału jodły w Nadleśnictwie Kartuzy. Obecnie na naszym terenie mamy około 20 ha lasów z udziałem jodły głównie ponad stuletniej, która wymaga rozpoczęcia procesów zmiany pokoleniowej. Dodatkowo już od przyszłego roku planujemy corocznie wprowadzać jodłę na odnawianych powierzchniach leśnych również tych powstałych po sierpniowych huraganowych wiatrach ubiegłego roku.
     Słuchaczami szkolenia oprócz pracowników nadleśnictwa byli przedstawiciele ościennych nadleśnictw oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Inicjatorami spotkania byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy Jan Szramka oraz członkowie koła Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy nadleśnictwie.