Asset Publisher Asset Publisher

Portal informacyjny dla właścicieli lasów niepaństwowych

Informujemy, że dla właścicieli lasów prywatnych został uruchomiony portal ogłoszeniowy:

 

http://ln.lasy.gov.pl

 

Portal umożliwia:

 • umieszczanie ogłoszeń na wykonanie prac w lesie i sprzedaż drewna, przez co ułatwia znalezienie wykonawcy prac i odbiorców drewna
   
 • zgłaszanie drewna do legalizacji, a tym samym łatwy i szybszy kontakt z pracownikiem nadleśnictwa
   
 • łatwy dostęp do aktualności
   
 • możliwość pobrania dokumentów, map, kontaktów do służb nadzoru nad lasami prywatnymi
   

Portal Potencjalnie ma stać się miejscem kontaktów właścicieli lasów prywatnych z wykonawcami usług leśnych, odbiorcami drewna oraz pracownikami nadleśnictwa prowadzącymi nadzór nad lasami niepaństwowymi.