Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolska inwentaryzacja dzika

W dniach 27-29 października br. na terenie Nadleśnictwa Kartuzy przeprowadzona została inwentaryzacja występowania dzika. Liczenie odbyło się metodą przejścia tyralierą wylosowanych fragmentów lasu z jednoczesnym szczelnym obstawieniem obserwatorami stacjonarnymi wszystkich jego boków. Nadleśnictwo przeprowadziło liczenie na powierzchni 2422 hektarów lasów państwowych i prywatnych podzielonych w 29 miejscach, co stanowi około 10% wszystkich terenów leśnych w Nadleśnictwie Kartuzy. Przy zaangażowaniu pracowników nadleśnictwa, myśliwych oraz strażaków z okolicznych OSP, zebranych w dwóch grupach po około 60 osób, udało się zrealizować to niełatwe zadanie. W ciągu trzech dni zaobserwowano 62 dziki.

Akcja zalecona została przez Ministra Środowiska Jana Szyszko do przeprowadzenia na terenie całej Polski. Jej wyniki posłużą do zobrazowania liczebność populacji dzika i jego rozmieszczenie na terenie kraju. Informacje te  niezbędne są do opracowania strategii walki z wirusem ASF (afrykański pomór świń).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za pomoc w jej realizacji.