Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolska inwentaryzacja dzików

Inwentaryzacja dzików w gdańskich lasach w dniach 27-30 października.

       Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku  przeprowadzi inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych nadleśnictw  we wszystkich  obwodach łowieckich  w dniach 27- 30 października 2016 roku.  Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim  metodą pędzeń próbnych ( liczenie tyralierą ). W liczeniu dzików mogą wziąć udział przedstawiciele  lokalnych samorządów, izb rolniczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oszacowanie liczebności dzików na terenie całego kraju posłuży do właściwego zarządzania populacją tego gatunku.