Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia ,,leśnych przedszkolaków” na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Już od kilkunastu  lat we współpracy z Nadleśnictwem Kartuzy, na terenie Leśnictwa Bilowo odbywają się cykliczne, sobotnie zajęcia terenowe grupy przedszkolnej, z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.

Na co dzień grupa odbywa zajęcia w swojej placówce wykorzystując teren zielony przy przedszkolu. W latach 2008-2010 obiekt został zmodernizowany i zamieniony w mały las, a z pomocą Nadleśnictwa Kartuzy, dyrekcji szkoły oraz społeczności lokalnej wyposażony w altanę do zajęć na świeżym powietrzu. Dodatkowo w ciągu roku szkolnego, grupa pod przewodnictwem swojej wychowawczyni odbywa sobotnie zajęcia terenowe w lesie. Podczas tych spotkań   leśnicy prowadzą   praktyczne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej.

Spotkania te, to czas, kiedy dzieci przez kilka godzin mają okazję być blisko natury, oswajać się z nią i korzystać z dobrodziejstw przebywania na świeżym powietrzu. Poznają las i jego tajemnice. Uczą się jak właściwie i bezpiecznie zachować się na  łonie natury. W aktywny sposób korzystają z nauki i zabawy w otoczeniu przyrody. Do tworzenia prac plastycznych służy im to, co znajdą w lesie. Przyrodę mogą poznawać namacalnie wszystkimi zmysłami i rozwijać się zdrowo fizycznie. Wyciszać się z dala od zgiełku, komputerów, telefonów itp. Las w czasie zajęć stanowi niestandardową salę lekcyjną, którą  cyklem zmiany pór roku przystraja sama natura. Każdorazowo po takich zajęciach do domów wracają wesołe i zdrowo zmęczone.

 

 

wychowawczyni ,,leśnych przedszkolaków” - Karolina Duda

oraz Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej

 

 

                Przypis Nadleśnictwa Kartuzy

Pani Karolina Duda jest jedną z pierwszych w Polsce inicjatorką idei Leśnych Przedszkoli.


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!