Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kartuzy

Z dniem 6 czerwca br. na stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kartuzy został powołany Pan Jan Szramka.

Od lewej Jan Szramka, Adam Kwiatkowski i Elżbieta Gostkowska fot. Nadleśnictwo Kartuzy

Z dniem 6 czerwca br. nastąpiła zmiana na stanowisku Nadleśniczego w  Nadleśnictwie Kartuzy. Dotychczasowy Nadleśniczy Elżbieta Gostkowska, od początku swojej kariery zawodowej związana z Nadleśnictwem Kartuzy, przeszła na zasłużoną emeryturę.

Za wieloletnią służbę Lasom Państwowym podziękowania ustępującemu Nadleśniczemu złożył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Adam Kwiatkowski. W dowód uznania i wdzięczności Pani Nadleśniczy odznaczona została medalem „In Manibus Nostris Silvae Semper Virides"
(W naszych rękach las wiecznie zielony).

Z dniem 6 czerwca br. na stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kartuzy został powołany Pan Jan Szramka, który swoją karierę zawodową rozpoczynał właśnie w Nadleśnictwie Kartuzy.