Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kartuzy
Nadleśnictwo Kartuzy
58 685 29 30
58 685 29 32

ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
83-300 Kartuzy

Nadleśniczy
Michał Majewski
58 685 29 30
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Beczek
58 685 29 30, tel. kom. 606 995 592
Główny księgowy
Ewa Kamińska
58 685 29 35, tel. kom. 600 097 463
Sekretarz
Witold Warmowski
58 685 29 39, tel. kom. 606 929 952

Pion Nadleśniczego

Jarosław Pawlikowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 58 685 29 42, tel. kom. 606 929 947
Jacek Duda
Inżynier nadzoru
Tel.: 58 685 29 42, tel. kom. 606 929 953
Krzysztof Melder
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 58 685 29 46, tel. kom. 606 907 894
Marek Ossowski
Kadry
Tel.: 58 685 29 41

Pion Zastępcy nadleśniczego

Edyta Pawlikowska
Marketing
Tel.: 58 685 29 36, tel. kom. 602 438 214
Piotr Majkowski
Zagospodarowanie lasu, łowiectwo, bhp
Tel.: 58 685 29 48, tel. kom. 608 590 021
Beata Beczek
Stan posiadania, urządzanie lasu
Tel.: 58 685 29 47, tel. kom. 692 438 789
Bogumiła Waśko
Ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody, turystyka
Tel.: 58 685 29 37, tel. kom. 604 527 450
Adam Krawczyk
Leśna mapa numeryczna, projekty finansowane ze środków zewnętrznych, pozyskanie drewna
Tel.: 58 685 29 45, tel. kom. 608 644 660
Marcin Rompa
Lasy niepaństwowe
Tel.: 795 435 599

Pion Głównego księgowego

Joanna Wołoszyk
Księgowa
Tel.: 58 685 29 41
Katarzyna Szutenberg
Księgowa
Tel.: 58 685 29 34
Magdalena Nosewicz-Pazik
Księgowa
Tel.: 58 685 29 38
Martyna Richert
Sprzedaż drewna
Tel.: 58 685 29 40
Wojciech Kobiela
Sprzedaż drewna, administrator SILP
Tel.: 58 685 29 40, tel. kom. 668 326 609

Pion Sekretarza

Zbigniew Blicharz
Remonty, inwestycje
Tel.: 58 685 29 49, tel. kom. 600 822 379
Iga Konkol
Sekretariat, udostępnienie gruntów rolnych
Tel.: 58 685 29 30
Dominika Kolczyńska
Zamówienia publiczne
Tel.: 58 685 29 49