Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

RDLP w Gdańsku posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C015396) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 13 listopada 2012 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2017 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Gdańsk są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych


Wykaz „ekosystemów referencyjnych”

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy według kryterium 6.4.1 FSC standardów gospodarki leśnej dla PolskiEkosystem   Kod siedliska Powierzchnia ekosystemów
referencyjnych (ha)
Bór bagienny                         BB 14.06
Bór mieszany bagienny       BMB 141.87
Bór mieszany świeży            BMŚW 7.74
Bór mieszany wilgotny         BMW 4.65
Bór świeży                              BŚW 0.72
Las łęgowy                             3.09
Las mieszany bagienny        LMB 13.67
Las mieszany świeży            LMŚW 246.61
Las mieszany wilgotny         LMW 8.02
Las świeży                              LŚW 155.82
Las wilgotny                           LW 3.12
Ols                                           OL 14.07
Ols jesionowy                        OLJ 3.12
Inne                                     (np.bagna)                                                                 brak 15.08

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy można nadal zgłaszać do biura nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Łucja Skowron-Majkowska,
tel. 058 685 29 37, e-mail: kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.