Asset Publisher Asset Publisher

Teren Monitorowany

Teren wokół siedziby i wewnątrz budynku administracyjnego oraz tereny leśne Nadleśnictwa Kartuzy objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 2017 poz. 788).

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Rozporządzeniem), Nadleśnictwo Kartuzy informuje, że:

 

1.         Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Kartuzy z siedzibą; 83-300 Kartuzy, ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4.

2. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1, przetwarzane w celu analizowania niewłaściwego zachowania na terenie Nadleśnictwa Kartuzy, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.

4. Zapisy monitoringu przechowywane są do ich nadpisania.

5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna ona, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.