Aktualności Aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kartuzy zajmuje centralną, najbardziej atrakcyjną krajobrazowo i przyrodniczo część Pojezierza Kaszubskiego z jego najwyższym wzniesieniem – Wieżycą (329 m n.p.m.)


Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 18.076 ha, w tym leśna zalesiona – 16.528 ha. Administracyjnie nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby leśne: Kartuzy, Mirachowo i Wieżycę oraz na 16 leśnictw.
Oprócz lasów państwowych w nadzorze nadleśnictwa znajduje się ponad 6 tys. ha lasów niepaństwowych.
Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 75 813 ha, a lesistość tego terenu nieznacznie przekracza 30%.
Ponad 6% zasięgu terytorialnego nadleśnictwa zajmują rzeki i naturalne zbiorniki wodne.