Aktualności Aktualności

Leśny Festyn Edukacyjny

W sobotę 6 września 2014 na sopockim molo już po raz dziesiąty odbył się Leśny Festyn Edukacyjny.

Leśny Festyn Edukacyjny jest cykliczną imprezą organizowaną przez leśników z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Głównym jej celem jest edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa. Odbywa się każdego roku na początku września na Placu Kuracyjnym przy molo w Sopocie, co gwarantuje dobrą pogodę i wysoką frekwencję wśród odwiedzających. Goście festynu mają okazję poznać między innymi specyfikę pracy leśników, zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce oraz bioróżnorodność ekosystemów leśnych.

Tegoroczna, już X edycja festynu, odbyła się w sobotę, 6 września 2014 r. na Placu Kuracyjnym sąsiadującym z molo w Sopocie. Tego dnia w godzinach 11:00–18:00 na licznie przybywających gości festynu czekało dziewięć stoisk tematycznych Lasów Państwowych oraz stoiska zaproszonych do udziału w festynie partnerów (Liga Ochrony Przyrody, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Klub Kierowcy Kulturalnego z akcją „Drzewko za oponę", Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna). Ponadto na zlokalizowanej na Placu Kuracyjnym scenie estrady przygotowaliśmy dla gości naszego festynu atrakcje muzyczne.

Podczas tegorocznego Leśnego Festynu Edukacyjnego szczególnym akcentem, w związku z jubileuszem 90-lecia Lasów Państwowych, było stoisko wystawowe dotyczące historii Lasów Państwowych. Przygotowaliśmy je na podstawie eksponatów wypożyczonych z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Prowadzone przez leśników tematyczne stoiska wystawowe ustawione na „ścieżce wiedzy" zapoznawały uczestników festynu z różnymi aspektami leśnictwa. Tematyka stoisk była następująca:

Stoisko nr 1 „Zielony zakątek – rozpoznajemy grzyby i ptaki"
Zwiedzający mogli tutaj m.in. sprawdzić się w rozpoznawaniu gatunków grzybów umieszczonych w doniczkach oraz poznać sposoby ochrony ptaków na terenach leśnych.

Stoisko nr 2 „Las pod opieką człowieka – hodowla i pielęgnacja"
Gdzie goście poznawali informacje na temat celowości i zasad hodowli lasu - od produkcji szkółkarskiej, poprzez pielęgnowanie drzewostanów po cięcia odnowieniowe.

Stoisko nr 3 „Ochrona lasu i łowiectwo"
Na którym prezentowaliśmy sposoby ochrony lasu przed zwierzyną, najważniejszymi szkodnikami owadzimi i patogenami grzybowymi, oraz tradycje i zwyczaje łowieckie.

Stoisko nr 4 „Na straży bezpieczeństwa w lesie"
Goście festynu mogli obejrzeć samochód Straży Leśnej i zapoznać się z zasadami zachowania się w lesie oraz problemem szkodnictwa leśnego w polskich lasach.

Stoisko nr 5 „Od szyszki do rozłożystego drzewa i domu"
Na którym trwałą budowa miniatury domu z drewna, a uczestnicy festynu poznawali informacje o produkcyjnej funkcji lasu, zasobach leśnych w Polsce i zasadach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Stoisko nr 6 „Drewno – bezcenny dar lasu"
Prezentowaliśmy na nim sposoby pozyskania i zrywki drewna, pracę i sprzęt pilarza, informacje o drewnie jako naturalnym surowcu odnawialnym. Chętne osoby mogły spróbować swoich sił w przerzynce drewna piłą ręczną lub cechowaniu drewna historycznymi numeratorami.

Stoisko nr 7 „Do lasu na wycieczkę"
Z informacjami na temat społecznej funkcji pełnionej prze lasy, udostępnianiu lasów i obiektach turystycznych, oraz prezentacją LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie i tras turystycznych w lasach sąsiadujących z Trójmiastem.

Stoisko nr 8 „Ochrona leśnej przyrody i bioróżnorodności"
Na którym prezentowaliśmy różnorodność biologiczną ekosystemów leśnych oraz informowaliśmy o roli leśników w ochronie przyrody w Polsce.

Stoisko - wystawa prezentujące 90-letnią historię Lasów Państwowych
Goście festynu mogli obejrzeć na nim m.in. historyczne akty prawne dotyczące Lasów Państwowych, archiwalne zdjęcia prezentujące rozwój technologiczny w pracach leśnych oraz mundur nadleśniczego pochodzący z okresu.

Na scenie estrady wszyscy zainteresowani mogli posłuchać występów zespołów muzycznych, koncertu sygnałów myśliwskich oraz obejrzeć prezentację tradycji sokolniczych. Na przygotowany pod hasłem „Dla lasu. Dla ludzi" program złożyły się koncerty i występy zespołów: Hubertus (sygnaliści myśliwscy), Pałac Młodzieży w Gdańsku, M22, Tygiel Folk Banda oraz - w koncercie finałowym - zespołu Sergiej Kriuczkow & Riverboat Ramblers. Na festynowej scenie ze swoimi występami pojawili się także Polski Zakon Sokolniczy oraz dzieci ze Szkolnego Chóru z Bukowiny.

Patronat medialny nad Leśnym Festynem Edukacyjnym objęły w tym roku TVP Gdańsk, Dziennik Bałtycki oraz Radio Gdańsk, które trzy pierwsze godziny trwania festynu relacjonowało na żywo na swojej antenie. Leśny Festyn Edukacyjny był główną częścią realizowanego przez Nadleśnictwo Kartuzy zadania edukacyjnego pod nazwą "Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez przyrodniczo-leśną edukację", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.