Aktualności Aktualności

Wspólne przedsięwzięcie drogowe Nadleśnictwa Kartuzy i Gminy Sierakowice stało się faktem.

Dzisiaj  Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy wręczył  Wójtowi Gminy Sierakowice symboliczny czek na kwotę 50 tys. złotych  na remont drogi gminnej relacji Borowy Las – Lemany na odcinku o długości 1,85 km.  Całe zadanie zostało już zrealizowane, a jego łączna wartość to 120 tys. złotych. Wspólne działanie poprawiło komfort poruszania się tą trasą mieszkańców i odwiedzających te okolice gości.  Również dla prowadzenia gospodarki leśnej  przejezdność tej drogi jest kluczowa.

Nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku  w bieżącym roku przeznaczą z własnych środków łącznie ponad 2 mln złotych na wspólne przedsięwzięcia drogowe z samorządami. Kwota to przyczynią się do poprawy jakości 31,5 km dróg publicznych. Wiele z tych planów już zostało zrealizowanych.