Asset Publisher Asset Publisher

Wykaz „ekosystemów referencyjnych”

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy według kryterium 6.4.1

 
Ekosystem   Kod siedliska Powierzchnia ekosystemów
referencyjnych (ha)
Bór bagienny                         BB 17,88
Bór mieszany bagienny       BMB 114,67
Bór mieszany świeży            BMŚW 9,17
Bór mieszany wilgotny         BMW 0,66
Las łęgowy                             2,06
Las mieszany bagienny        LMB 14,28
Las mieszany świeży            LMŚW 247,00
Las mieszany wilgotny         LMW 5,02
Las świeży                              LŚW 132,15
Las wilgotny                           LW 6,00
Ols                                           OL 27,62
Ols jesionowy                        OLJ 1,3
Inne                                     (np.bagna)                                                                 brak 23,98

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Kartuzy można nadal zgłaszać do biura nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Bogumiła Pluto-Prądzyńska
tel. 058 685 29 37, e-mail: kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.