Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Kartuzy jest jednym z piętnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Lasy Nadleśnictwa Kartuzy rozciągają się między 54 stopni 10', a 54 stopni 25' szerokości geograficznej północnej i między 17 stopni 40', a 18 stopni 20' długości geograficznej wschodniej.

W ramach regionalizacji przyrodniczo – leśnej tereny te usytuowane są następująco (wg IBL):

1. Kraina Bałtycka - I,
2. Dzielnica Pojezierza Drawsko – Kaszubskiego - 5,
3. Mezoregion Pojezierza Kaszubskiego - 1053.

Fizyczno – geograficzne usytuowanie nadleśnictwa przedstawiono poniżej:

1. Podprowincja: Pojezierza Południowo – Bałtyckie,
2. Region: Pojezierze Kaszubskie,
3. Mezoregion: Pojezierze Kaszubskie.

Według podziału na regiony geobotaniczne nadleśnictwo leży w Dziale Pomorskim Pojezierzy Środkowo – Pomorskich w okręgu Pojezierza Kaszubskiego.

Przynależności administracyjne:

- województwo: pomorskie,
- miasto: Kartuzy,
- gminy: Kartuzy, Chmielno, Przodkowo, Somonino, Sierakowice, Stężyca, Nowa Karczma, Kościerzyna.