Położenie

Nadleśnictwo Kartuzy jest jednym z piętnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Historia

Nadleśnictwo Kartuzy w obecnych granicach utworzone zostało z dniem 01.01.1977 r. na podstawie Zarządzenia nr 17 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.