Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeciętnie roczne zadania z zakresu hodowli lasu kształtują się w Nadleśnictwie Kartuzy na poziomie:


• odnowienia i zalesienia - 121 ha
• podsadzenia produkcyjne - 35 ha
• czyszczenia wczesne - 42 ha
• czyszczenia późne - 92 ha
• trzebieże wczesne - 331 ha

 

Według regionalizacji nasiennej obszar nadleśnictwa zaliczony jest w większości do 108 regionu pochodzenia leśnego materiału podstawowego, za wyjątkiem niewielkiego fragmentu znajdującego się w regionie 305.

Nadleśnictwo posiada różnorodną bazę nasienną, która zaspokaja niemal wszystkie jego potrzeby. Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące obiekty gospodarki nasiennej:

  • drzewa mateczne (doborowe) – w nadleśnictwie uznano dotychczas 56 drzew doborowych w tym: sosny pospolitej (24), modrzewia europejskiego (11), daglezji zielonej (5), buka zwyczajnego (16 szt.);

  • plantacja nasienna sosny pospolitej;

  • wyłączone drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 109,87 ha, w tym: sosny pospolitej (17,55), świerka pospolitego (13,13),  buka zwyczajnego (72,29) i lipy drobnolistnej (6,90 ha);

  • gospodarcze drzewostany nasienne o powierzchni niemal 300 ha gatunków: sosny pospolitej, buka zwyczajnego, świerka pospolitego, dębu szypułkowego, a nawet jodły pospolitej i daglezji zielonej;

  • drzewostany zachowawcze sosny pospolitej oraz buka zwyczajnego o łącznej powierzchni 10,97 ha;

  • źródła nasion dla gatunków: klonu zwyczajnego, klonu jaworu, jesionu wyniosłego, czereśni ptasiej, grabu pospolitego.

Duża ilość drzewostanów nasiennych wyłączonych, gospodarczych i drzew doborowych zapewnia dobrą jakość i wystarczającą ilość nasion. Tylko niewielką ilość gatunków takich jak: brzoza, olsza, jesion sprowadzamy z innych nadleśnictw. Sadzonki produkowane są w szkółce o pow. produkcyjnej 375 arów. Przeciętnie rocznie nadleśnictwo produkuje niemal 900 tys. sztuk sadzonek na potrzeby przede wszystkim własne, ale także innych nadleśnictw i właścicieli lasów prywatnych.

W 2004 roku, w leśnictwie Przewóz, powstała plantacja nasienna sosny lokalnego pochodzenia, kartusko-kolbudzkiej, o powierzchni 6,98 ha. Plantacja została założona ze zrzezów zebranych z drzew matecznych, rosnących w nadleśnictwach Kartuzy i Kolbudy. W skład plantacji wchodzi 1057 szczepów, reprezentujących 53 klony.
W 2008 r. rozpoczął się szeroki program testowania potomstw, zainicjowany przez Lasy Państwowe, a realizowany przez ośrodki naukowe. W Leśnictwie Drozdowo założono powierzchnię testującą wyselekcjonowane drzewostany buka zwyczajnego dla 30 populacji z terenu ośmiu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wysadzono 14 tys. sadzonek, wyprodukowanych w szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Jabłonna. Efekty wdrożenia tego programu będą znane dopiero za wiele lat.

Zasady hodowli lasu