Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 

Na terenie Nadleśnictwa Kartuzy opisano 23 pomniki przyrody, z czego 6 to głazy narzutowe, zbudowane głównie z granitów i gnejsów. Pozostałe pomniki - to drzewa następujących gatunków:

 

 • sosna pospolita - 1 egzemplarz - w leśnictwie Wygoda (wiek 180 lat)
 • sosna wejmutka - 1 egzemplarz - w leśnictwie Bącka Huta (wiek 150 lat)
 • modrzew eurpopejski - 1 egzemplarz - w leśnictwie Mirachowo (wiek 145 lat)
 • świerk pospolity - 1 egzemplarz - w leśnictwie Mirachowo (wiek 140 lat)
 • buk pospolity - 3 egzemplarze - w leśnictwie Niepoczołowice (wiek 165 lat), leśnictwie Dąbrowa (wiek 240 lat) i leśnictwie Wygoda (wiek 140 lat)
 • dąb szypułkowy - 4 egzemplarze - w leśnictwie Bilowo (wiek 180 lat), leśnictwie Kolańska Huta (wiek 210 lat) i leśnictwie Mirachowo (wiek 170 i 180 lat)
 • grab pospolity - 3 egzemplarze - w leśnictwie Kolańska Huta (w wieku 150 lat)
 • lipa drobnolistna - 2 egzemplarze - w leśnictwie Przewóz (w wieku 160 lat)
 • klon pospolity - 1 egzemplarz - w leśnictwie Uniradze (wiek 150 lat)
 •  głaz narzutowy –Diabelski Kamień nr rejestru 17 – znajduje się w leśnictwie Mirachowo, na brzegu jeziora Kamiennego po stronie północnej, ma 1700 cm obwodu i 3 m wysokości,
 • głaz narzutowy – nr rejestru 155 – znajduje się w leśnictwie Mirachowo, przy drodze asfaltowej w pobliżu drogi prowadzącej do leśniczówki Mirachowo, ma 450 cm obwodu i 0,5 m wysokości
 • głaz narzutowy – nr rejestru 1039 – znajduje się w leśnictwie Mirachowo, nad rzeką Mirachowska Struga, na północ od miejscowości Mirachowo, ma 800 cm obwodu i 1,8 m wysokości,
 • głaz narzutowy – nr rejestru 1040 – znajduje się w leśnictwie Glinne nad jeziorem Bąckie po stronnie wschodniej, ma 780 cm obwodu i 0,7 m wysokości,
 • głaz narzutowy – nr rejestru 1041 – znajduje się w leśnictwie Glinne, leży ok. 2 km na południe od m-ści Mirachowo, ok.200 m na zachód od drogi asfaltowej, ma 600 cm obwodu i 0,8 m wysokości,
 •  głaz narzutowy – nr rejestru 14 – leży w leśnictwie Kolańska Huta, leży na trasie czerwonego szlaku PTTK, na wschód od miejscowości Nowe Czaple  ma 850 cm obwodu i 2 m wysokości.