Wydawca treści Wydawca treści

Telefony alarmowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

tel. 58 681 13 57 lub 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

tel. 58 686 33 68

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny Nadleśnictwa:

tel. 58 685 29 44

Czynny w dni powszednie oraz dni wolne od pracy:
 

26.03-31.03        9.00-18.00

01.04-30.04        9.00-19.00

01.05-31.08        9.00-20.00

01.09-20.09        9.00-19.00

21.09-30.09        9.00-18.30